מידע למשתכן

זוכים יקרים, אנו מברכים אתכם על זכייתכם בפרויקט המגורים "Gabay Selected" של קבוצת גבאי, בעיר היין באשקלון. קבוצת גבאי הינה קבוצה יזמית וקבלנית ובנינו כבר אלפי יחידות דיור ברחבי הארץ. את הניסיון רב השנים וסטנדרט הבנייה הגבוה שלנו אנו נביא גם בפרויקט מדהים זה, על מנת לבנות עבורכם את הדירה לה חיכיתם זמן כה רב ולהגשים עבורכם את חוויית המגורים המגיעה לכם. אנו מזמינים אתכם לבוא ולהתרשם מתמהיל הדירות המגוון בפרויקט ולהחליט מהי הדירה הנבחרת שלכם. אנו מאחלים לכם הצלחה בהמשך התהליך ושמחים על הצטרפותכם למשפחת קבוצת גבאי.

באתר אינטרנט זו יועבר אליכם בצורה מסודרת כל המידע הדרוש לכם בכדי שתבחרו את הדירה המתאימה לכם ביותר. אנו נמצאים לצידכם לכל אורך הדרך ומלווים אתכם במשך התהליך כולו.

פירוט השלבים במחיר למשתכן

פירוט השלבים במחיר למשתכן

הצגת הפרויקט לזוכים

 • החברה תזמן את הזוכים בהגרלה (באמצעות טלפון/דוא"ל) לכנסי הסברה שישודרו בצורה דיגיטלית (זום או כל מדיה אחרת שתבחר החברה) בהתראה של שבוע מראש, בהן יינתן לרוכשים המידע הנדרש על הפרויקט.
 • לאחר כ- 9 ימים תזמן החברה את הזוכים, עפ"י סדר זכייתם, לפגישה לצורך בחירת הדירה ורכישתה. בתקופה שבין כנס ההסברה לאירוע בחירת הדירות, על הרוכש להחליט באיזו דירה הוא מעוניין. כמו כן, על הרוכש להתכונן מראש ולהכין רשימת עדיפויות מבעוד מועד.
 • ניתן להתעדכן בכל רגע נתון באתר האינטרנט של החברה/פרויקט ובאתר של משרד השיכון אודות מלאי הדירות הנותר לרכישה בפרויקט.
 • אנו ממליצים לבדוק מבעוד מועד את אפשרות מימון הדירה ולוודא שאתם זכאים לקבל אישור עקרוני לקבלת הלוואה מובטחת במשכנתא מאחד הבנקים למשכנתאות.

בחירת דירות

 • הליך בחירת הדירה מוגבל מראש ל- 45 דקות בלבד.
  במעמד הפגישה יציגו הזוכים את האישורים הנדרשים לרבות: הודעת זכייה, ייפויי כוח :

   

  1. ייפוי כוח לבן/בת הזוג – במידה ואחד מבני הזוג לא יוכל להגיע לבחירת דירה יש להציג ייפוי כוח מבן הזוג לבחירת דירה ותעודה מזהה.
  2. ייפוי כוח נוטריוני בן זוג – יש להציג באם אחד מבני הזוג לא יוכל להגיע לחתימת הסכם מכר ותעודות מזהות.
  3. ייפוי כוח נוטריוני לצד ג' – יש להציג באם 2 בני הזוג לא מגיעים לבחירת הדירה ו / או לחתימת הסכם מכר ותעודות מזהות.
   במהלך הפגישה האישית לבחירת הדירה הרוכשים יחתמו על טופס בחירת דירה אשר נוסחו יפורסם באתר הייעודי לפרויקט. חשוב לדעת כי לרוכש הדירה לא תהיה אפשרות לשנות את בחירתו. אי הגעה במועד ובזמן שנקבע לפגישת "בחירת הדירה" תבטל את זכותכם לבחירת דירה. סדר בחירת הדירות הינו לפי מיקום הזכייה בהגרלה. במידה והבחירה היא זוגית, על שני בני הזוג להגיע לבחירת הדירה. לפגישת בחירת הדירה חייבים להגיע כל הזוכים הרשומים בטופס אישור הזכייה אשר נשלח אליכם על ידי משרד השיכון. במעמד החתימה על טופס בחירת הדירה, ייגבה סך של 2,000 ₪ כדמי רצינות אשר לא יוחזרו במקרה של ביטול. במידה ויחתם הסכם מכר אזי יקוזז סכום זה ממחיר הדירה הסופי. מובהר כי חתימה על טופס בחירת הדירה מהווה אישור לסיום הליך בחירת הדירה.

    

   מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

חתימת חוזה

 • לאחר בחירת הדירה, יש לחתום על הסכם המכר ונספחיו.
 • ניתן לחתום על הסכם המכר מיד לאחר בחירת הדירה, ובכל מקרה חובה לחתום על הסכם המכר עד ולא יאוחר מ-30* ימים קלנדריים ממועד בחירת הדירה.
 • בהתאם להנחיות משרד הבינוי והשיכון, אי חתימה על הסכם המכר בתוך התקופה הנקובה לעיל, תבטל את זכייתכם בפרויקט.
 • למעמד החתימה עליכם להגיע עם תעודות זהות כולל ספח, מכתב זכייה, טופס זכאות ופנקס שיקים.
 • למעמד החתימה נדרשים להגיע כל הזוכים הרשומים בטופס אישור הזכייה אשר נשלח אליכם על ידי משרד הבינוי והשיכון.
 • במידה ומי מהזוכים אינו מגיע למעמד החתימה, ניתן לשלוח נציג מטעמו, שיגיע עם ייפוי כוח נוטריוני חתום (בנוסח המצוי באתר) וצילום תעודות הזהות של הזוכה שלא הגיע לפגישת החתימה.
 • לנוחיותכם, תוכלו למצוא באתר את נוסח הסכם המכר והמסמכים הנלווים תחת הלשונית "רשימת מסמכים לעיון ולהורדה". אנא עיינו במסמכים טרם הגעתכם לפגישת החתימה.
 • במעמד החתימה על הסכם המכר, ייגבה התשלום הראשון על חשבון התמורה באמצעות המחאה לפקודת החברה וכן סך של 4,999 ₪ בתוספת מע"מ, כהשתתפות בהוצאות משפטיות.

הערות כללית

בכל מקרה של אי עמידה בכל אחד מהמועדים המצוינים, בכל שלב שהוא, תהיה אפשרות לפסול את הזכייה ו/או לשנות את מיקום הזוכה בסדר בחירת יחידות הדיור, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המנהלת, לרבות במקרה בו הזוכה לא הגיע במועד שנקבע לו לבחירת הדירה ו/או לא הגיע לחתום על הסכם המכר במועד שנקבע לו.

*המועדים המצוינים עשויים להשתנות בהתאם להחלטת משרד הבינוי והשיכון. המידע המחייב הוא זה המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון. מטרת המידע באתר זה הינה לספק רקע כללי בלבד.

* לאור המצב ובהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד השיכון, נכון לעכשיו משך הזמן בין בחירת הדירה לחתימת החוזה הוארך ל-30 ימים קלנדריים.

שאלות ותשובות
שאלות ותשובות
בתכנית הדירה באתר הפרויקט ניתן לראות את שטחי המידות בתוך כל חדר.

את הטפסים ניתן למצוא במיילים שנשלחו אליכם מטעם משרד השיכון וחברת ההרשמה, או ב"הודעות שלי" שנמצאות באזור האישי שלכם באתר של משרד השיכון.(לנוחיותכם מצורף קישור לאתר משרד השיכון https://www.dira.moch.gov.il ) תחת הכותרות– "הודעה על זכייה" (ייתכן כי קיבלתם "הודעה על זכייה בעקבות ביטול של אחר") ו"אישור זכאות לסיוע ברכישת דירה". (שימו לב אם ברשותכם טופס נוסף של "הארכת תוקף אישור זכאות" עליכם לשלוח גם אותו).

רצוי לקבל אישור עקרוני למשכנתא טרם בחירת הדירות. 

בהתאם למפרט של תוכנית למשתכן לא ניתן לבצע שינוים בדירות, לא שינויים מבנים ולא הזזת/הוספת נקודות חשמל וכו עד למועד קבלת הדירה.

ניתן רק לקבל זיכויים בגין הפריטים המופיעים במפרט המכר.

בפרויקט לא יהיה מתקן שמעלה מכוניות. 2 חניות יכולות להיות 2 חניות בודדות או 2 חניות עוקבות (אחת חוסמת השנייה), מומלץ לעיין בתוכנית החניות.

בכל נושא של תכנון ופיתוח אזורי, יש לפנות לעיריית אשקלון.

לכל זוכה יש את השיקולים שלו בבחירת דירה.

מאחר ואנו אמונים רק על מידע הקיים בשטחנו הנכם מוזמנים לפנות לעירייה בשאלות אלו או לעיין באתר העירייה.

לפי השיקולים של כל זוכה תוכלו לראות את טווח המחירים בגין כל דירה באתר האינטרנט. רצוי לגשת לבנק עם הדירה היקרה ביותר שתרצו לרכוש בכדי לקבל אינדיקציה.

לאור הנחיות משרד הבריאות נכם מתבקשים להגיע הזוכים בלבד. ככל שהזוכה הינו זוכה יחיד הוא יכול להגיע בליווי של אחד אחד נוסף בלבד.

מפרט המאסטר נמצאה באתר האינטרנט בתוכניות ומפרטים, והוא מהווה מפרט לכל דירות המשתכן בפרויקט.

אנו לא מבצעים תרגום לשפות זרות, ככל שתבחר לעשות זאת בעצמך יש להחתים נוטריון על תרגום ותקינות הטופס, החברה לא תקבל על אחריותה את נושא התרגום ותקינותו.

נוסח יפוי הכוח הנוטריוני נמצא באתר של החברה. הינך מוזמן לתרגם אותו.

כמו כן, האם אפשר להחתים נוטריון במדינה זרה ולהעביר לכם את המסמך בצורה דיגטלית ולא מקור? אנחנו זקוקים למסמך מקורי בעת בחירת הדירות והחתימה על ההסכם. 

אתה רשאי להסמיך מיופה כוח שיבוא במקומך. יש להגיע עם יפוי כוח נוטריוני ולהעבירו לבדיקת החברה טרם הגעתכם. 

הזום צולם וישלח אליך בימים הקרובים

לא תתאפשר שום תוספת/שינוי/הפחתה בדירה פרט לפריטים המופיעים בעמוד האחרון למפרט המכר.

לא ניתן להזיז את מועד היום בחירה נקבע ואושר ע"י חברת הבקרה.

אתר הפרויקט יעודכן בדירות שנמכרו וביתרת המלאי שנותר מידי שעה

בחירה בזום תתאפשר רק למי שהינו חולה מאומת בקורונה או אדם בבידוד לאחר שיועברו לחברה האישורים המתאימים ממשרד הבריאות ולאחר שיתקבל אישור של משרד הבינוי והשיכון.

מומלץ לחתום על החוזה במעמד בחירת הדירות או עד 45 יום ממועד בחירת הדירות.

אנחנו לא מספקים תכניות, יש לפנות לתיק הבניין בעירייה.

ב- 7 קומות אחרונות יש דוד שמש, מתחת לזה דוד חשמל.

אין הכנה לגז , כל מה שיבוצע אחרי מסירת הדירה הינו באחריות הדייר.